Szybki kontakt
698313101

           

Mam już konto

Twój e-mail / Login
Hasło

Zapomniałeś hasła ?

Twój e-mail / Login


Zarejestruj się

Twój e-mail / Login
Hasło
Powtórz hasło

DANE KUPUJĄCEGO

Imię
Nazwisko
Telefon
Kod pocztowy xx-xxx
Miejscowość
Ulica, numer


DANE DO DOSTAWY

Imię
Nazwisko
Telefon
Kod pocztowy xx-xxx
Miejscowość
Ulica, numer


DANE DO FAKTURY

Nazwa firmy
NIP
Kod pocztowy xx-xxx
Miejscowość
Ulica, numer


Wyrażam zgodę dla (NAZWA_FIRMY, e-mail:  sklep___1e@gmail.com) na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingowym oraz przesyłania informacji handlowych w formie biuletynu środkami komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail - Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawa do wycofania zgody w każdym czasie.

ZMIANA REGULAMINU I POLITYKI PRYWATNOŚCI FRMY KSEROGRAF.

Szanowny Kliencie,
w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie o Ochronie
Danych Osobowych (RODO), przedstawiamy stosowne informacje na ten temat.
W związku z RODO nie musisz się dodatkowo kontaktować z nami, wystarczy zapoznać
się z poniższym dokumentem.

RODO
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i
wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy www.sklep.solprint.pl oraz portal Allegro.

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa
prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmujemy wszelkie niezbędne działania.

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie osobiście podczas wizyty w naszym serwisie lub w związku z świadczonymi dla ciebie usługami i telefonicznym bądź internetowym umawianiem się przez Ciebie na ich wykonanie. Bądź też podałeś je podczas składania zamówienia w naszym sklepie internetowym lub poprzez portal Allegro.

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z
Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem
danych zawartych w plikach s podczas samego korzystania z Witryny. Pliki s to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki s wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnieniają możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.
Pliki wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub
trwały. Tymczasowe pliki są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików lub usunąć stałe pliki wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. Sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre
podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać
tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie
informacji takich jak np. adresIP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został
zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak
również informacje zawarte w s, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą
archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu
użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi
osobowymi.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez
firmę?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania usług
Tobie świadczonych, w tym do:
realizacji świadczenia przez nas dla Ciebie usług w ramach i sprzedaży towarów
kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
transakcji i płatności prowizji od sprzedaży lub za towary sprzedane
umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym dokonywania obsługi
zgłoszeń i reklamacji, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych poprzez mail, sms, facebooka,
messengera itp.
obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności przez maila, Messagera itp.
gdy są i nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w
których możesz wziąć udział;
przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności
(wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć iwykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
 nr telefonu, imię, nazwisko ,adres, adres e-mail, w przypadku niektórych usług:
miejsce zamieszkania, datę urodzenia. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli świadczyć Tobie wszystkich naszych usług.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych
danychniezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi prz
ypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za
pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów
(zamówień,zleceń poszczególnych usług) i procesu rejestracji na Witrynie:
1) nazwisko i imię,
2) adres zameldowania na pobyt stały,
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu,
6) nazwę firmy oraz nr NIP.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny lub skorzystania z niektórych usług w naszym serwisie.
Jakie masz uprawnienia wobec Kserogarf s.c. w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do
celów, dla których zostały zebrane przez Kserograf s.c.;
cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania
Twoich danych;
Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być
usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane
zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych
dziecku;
w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje
dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na
okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby
zostały usunięte;
Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub
dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do
czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne
wobec podstawy sprzeciwu;
w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa
się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to
odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych
osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony DanychOsobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul.  tawki 2, 00- 193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony
przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym
są profilowane dla tego celu.
Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych,
zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
statystycznych i archiwizacyjnych,
maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres
obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących
przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego?
Nie
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Nie

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich
danych osobowych?

Napisz do administratora danych. Oto jego dane kontaktowe:adres e-mail: info.solprint@gmail.com
adres pocztowy: Kserograf s.c., 41-936 Bytom, ul. Bytomska 36 

Regulamin sklepu
 
 
Dane właściciela sklepu:
Kserograf s.c.

ul. Bytomska 36
41-936 Bytom
NIP: 626 284 20 68 

1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez stronę www.solprintpl. Po złożeniu zamówienia Klientowi zostaje wysłane potwierdzenie.

2. Klient jest informowany o stanie zamówienia na każdym jego etapie.

3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

5. Wysyłka towaru:
a) dostawa przesyłką kurierską realizowana przez firmę DPD

6. Koszty dostawy pokrywa Klient. Są one uwzględnione na rachunku.

7. Formy płatności:

Szybkie płatności online obsługiwane przez:

 • www.payu.pl
 • 8. Termin realizacji zamówienia wynosi około 5 dni robocze od momentu otrzymaniu wpłaty, pod warunkiem dostępności w sklepie wszystkich zamówionych artykułów. W przypadku braku któregoś z artykułów klient informowany jest drogą mailową. Całkowity termin realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania towaru do wysyłki plus czas przesyłki właściwy dla firmy ją realizującej.

  9. Klient może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem, że jest nienaruszony oraz posiada wszystkie oryginalne metki.

  W przypadku zwrotu / wymiany towaru należy:
 • wydrukować i wypełnić:  dokument zwrotu / wymiany
 • załączyć kopię dokumentu zakupu (może być kopia zamówienia )
 • przesłać towar (Poczta Polska lub dowolna firma kurierska) wraz z dokumentami bezpośrednio na adres: 
 • Solprint
  ul. Antoniego Wolnego 21
  41-908 Bytom

  11. Koszt wymiany czyli ponownej wysyłki towaru do klienta w pokrywa klient.


  Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem pocztowym. Towar odesłany przesyłką za pobraniem nie będzie odbierany. Zwracany towar odsyłają Państwo na swój własny koszt za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Pocztą Polską. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania przez sklep towaru przelewem na wskazany rachunek bankowy. 
  Jeśli którykolwiek z powyższych warunków nie zostanie dotrzymany, zwrot nie będzie uwzględniony.

  13. Jeżeli otrzymany towar posiada wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, może zostać odesłany przez Klienta na adres:
  Solprint
  ul. Antoniego Wolnego 21
  41-908 Bytom

  UWAGA: Prosimy o sprawdzanie zawartości przesyłki w obecności kuriera! Po ewentualnym stwierdzeniu uszkodzenia towaru, prosimy o spisanie protokołu szkody w obecności kuriera (na specjalnie do tego przeznaczonych druczkach kurierskich). Prosimy dodatkowo o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy. Do odsyłanego towaru należy dołączyć wypełniony i wydrukowany formularz reklamacji, oryginał faktury oraz protokół szkody sporządzony w obecności kuriera. Tylko wtedy reklamacja z tytułu uszkodzenia produktu w trakcie transportu zostanie przez nas uwzględniona.

  14. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Podstawą otrzymania zwrotu pieniędzy jest odesłanie do nas z powrotem podpisanej korekty faktury sprzedaży.*  Jeśli reklamacja zostanie odrzucona przez serwis jako nieuzasadniona, towar może zostać odesłany do Klienta na jego koszt, z możliwością uwzględnienia kosztów poniesionych przez serwis oraz sklep.

  * Korekta, zgodnie z obowiązującymi przepisami, musi zostać podpisana przez Klienta zwracającego/reklamującego towar. Po otrzymaniu przez sklep zwracanego/reklamowanego towaru, do Zamawiającego/Reklamującego wysłana zostanie korekta faktury sprzedaży, która musi zostać czytelnie podpisana i odesłana na koszt Zamawiającego/Reklamującego 

 

Wyselekcjonowane winylowe tła fotograficzne

 

g+ youtube mail

 

DANE FIRMY:

 

adres

Adres:

ul. Wolnego 21 

41-908 Bytom

telefon

telefon:

698 313 101

mail

e-mail:

info.solprint@gmail.com